Teosto Gramex

Sopimukset Teoston ja Gramexin kanssa

Suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle on Teoston ja Gramexin kanssa laaja sopimus musiikin käytöstä.

Valo ry (ent. SLU), Teosto ry ja Gramex ry ovat jatkaneet merkittävää sopimusta musiikin esittämisestä järjestäytyneen liikunnan parissa. Sopimukset kattavat noin 9.000 liikunta- ja urheiluseuraa sekä kaikki Valo ry:n lajiliitot ja muut jäsenjärjestöt. Teosto- ja Gramex-sopimus on voimassa 31.12.2016 asti.

Sopimukset keskeiset kohdat

1. Liikunta- ja urheiluseurat voivat vapaasti sopimuksen puitteissa esittää musiikkia eri urheilutilaisuuksissa ja -tapahtumissa sekä liikuntatunneilla.
2. Sopimus kattaa tapahtumat joiden osallistuja- tai katsojamäärä on alle 15 000.
3. Sopimukseen ei kuulu elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuva musiikin esittäminen.
4. Sopimuksen edellytyksenä on, että tapahtuman, toiminnan tai tilaisuuden järjestäjä on SLU:n lajiliitto, seura tai joukkue.

Vuoden 2009 alusta alkaen sopimus muuttui tallentamisen osalta. Ennen joillakin lajiliitoilla oli muutaman tallenteen tallennusoikeus. Uudessa sopimuksessa sitä ei enää ole. Jatkossa kaikesta tallentamisesta pitää sopia erikseen Teoston ja Gramexin kanssa. Gramex mm. tarjoaa kätevää netin kautta hoidettavaa ohjaajakohtaista tallentamissopimusta.

TEOSTO (sopimusnumero on 125 21991, voimassa -31.12.2016)

GRAMEX (sopimusnumero LII040, voimassa -31.12.2016)