Katsastus

Katsastussuunnitelma ja painopisteet kaudelle 2017.

Ennen kilpailua tehtävän katsastuksen painopisteenä on turvallisuusasiat ja jälkikatsastuksessa kiinnitetään huomiota luokkasääntöjen mukaisiin asioihin.

Kuljettajan tulee tulostaa kaksi sivuinen lomake jokaiseen kilpailuun ja ottaa se mukaan katsastukseen. Lomakkeen ensimmäiselle sivulle kuljettaja täyttää omat tietonsa sekä toiselle sivulle kilpailunumeron. Toisen sivun muut kohdat täyttää katsastuspäällikkö. Esitäytetyn lomakkeen voi myös tallentaa omalle koneelle.

Katsastuslomakkeessa on lueteltu katsastuksen osa-alueet. Kirjattujen kohteiden lisäksi katsastuspäällikkö valvoo aktiivisesti pyörien sääntöjenmukaisuutta.

Hyväksytyn katsastuksen jälkeen pyörään ja käytettäviin kypäriin liimataan yhteneväinen katsastustarra. Katsastustarroja valvotaan aktiivisesti kisatapahtuman aikana.

Katsastuspäällikkönä kaudella 2017 toimii Riku Kruuse.