Työvaliokunta

Työvalikokunta koostuu hallituksen jäsenistä ja sen tehtävänä on valmistella tulevassa hallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat. Työvaliokunnan työllä tehostetaan hallituksen työskentelyä ja päätöksen tekoa.

Työvaliokunnan jäsenet:
Ilkka Heinäaho
Outi Kalliomäki
Nita Korhonen
Kati Muotka
Tapio Nevala
Henri Saari
Katariina Vuorio