TUKES turvallisuusasiakirja ja ohjeet

Turvallisuusasiakirja koskee palvelun tarjoajia kuten kilpailujen järjestäjiä ja kerhoja, jotka järjestävät toimintaa myös muille kuin omille jäsenilleen.

TUKES on julkaissut ohjeistusta asiakirjan laatimiseksi.

http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kuluttajaturvallisuus/Kuluttajapalvelut/Vaatimuksia-palveluntarjoajalle/#Turvallisuusasiakirja