Vakuutusyhtiön kilpailuttaminen

Vakuutusyhtiön kilpailuttaminen kaudelle 2021 
Lisenssin anojalla on mahdollisuus kilpailuttaa eri vakuutusyhtiöitä saadakseen itselleen parhaiten sopivan vakuutustuotteen.


Mikäli SML:n lisenssiin liitetystä tapaturmavakuutuksesta halutaan hakea vapautusta, se voidaan tehdä lähettämällä SML:oon vakuutusyhtiön täyttämä SML:n lomake. Lomakkeella yhtiö vahvistaa, että henkilöllä on voimassa SML:n vähimmäisvaatimusten mukainen tapaturmavakuutus. Samalla lomakkeella anoja hakee vapautusta Moottoriliiton vakuutuksesta.

Vapautusta haettaessa hyväksytään käsittelyyn vain edellä mainittu kaikilta osin täytetty SML:n lomake. Minkäänlaisia liitteitä (esim. vakuutuskirjoja tai vakuutusyhtiön omia lomakkeita) ei käsitellä. Lomakkeita saa pyydettäessä Moottoriliitosta. Vuodelle 2021 ei hakemusta tarvitse enää toimittaa edellisen vuoden loppuun mennessä, vaan hakemukset käsitellään, vaikka ne toimitetaan vuoden 2021 aikana.