Teosto Gramex

Sopimukset Teoston ja Gramexin kanssa

Olympiakomitea, Teosto ja Gramex ovat sopineet keskitetysti musiikin esittämiseen liittyvistä tekijänoikeuskorvauksista vuosille 2019 ja 2020.

Sopimusten numerot:

Teosto-sopimuksen numero on 70014878

Gramex-sopimuksen numero on LII040

Nyt solmitut sopimukset ovat voimassa 31.12.2020 asti. Sopimukset koskevat pääsääntöisesti liitteessä mainittuja lajiliittoja ja niiden jäsenseuroja ja joukkueita. Olympiakomitea on sopinut lajiliittojen kanssa maksuosuuksista. Mukana olevat yhteisöt. https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/12/musiikkisopimukseen-liittyneet-yhteisot-2019-20.pdf

Kun musiikin käyttö on sopimuksen mukaista, ei lajiliittojen, seurojen tai joukkueiden tarvitse hakea erillisiä lupia tai maksaa erillisiä korvauksia.


Sopimukset keskeiset kohdat

1. Liikunta- ja urheiluseurat voivat vapaasti sopimuksen puitteissa esittää musiikkia eri urheilutilaisuuksissa ja -tapahtumissa sekä liikuntatunneilla.
2. Sopimus kattaa tapahtumat joiden osallistuja- tai katsojamäärä on alle 15 000.
3. Sopimukseen ei kuulu elinkeinotoiminnan yhteydessä tapahtuva musiikin esittäminen.
4. Sopimuksen edellytyksenä on, että tapahtuman, toiminnan tai tilaisuuden järjestäjä on Olympiakomitean lajiliitto, seura tai joukkue.

Vuoden 2009 alusta alkaen sopimus muuttui tallentamisen osalta. Ennen joillakin lajiliitoilla oli muutaman tallenteen tallennusoikeus. Uudessa sopimuksessa sitä ei enää ole. Jatkossa kaikesta tallentamisesta pitää sopia erikseen Teoston ja Gramexin kanssa. Gramex mm. tarjoaa kätevää netin kautta hoidettavaa ohjaajakohtaista tallentamissopimusta.