Ilmoitusvelvollisuus

Kuluttajaturvallisuuslaki velvoittaa palveluntarjoajaa ilmoittamaan palvelussa/toiminnassa sattuneista läheltä piti -tilanteista, vakavista onnettomuuksista sekä kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Voit tutustua tarkemmin kuluttajaturvallisuuslakiin aiemmassa turvallisuuskampanjamme osassa.

Mitä ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa ja ketä se koskee? Tutustu aiheeseen tarkemmin alla olevan infopakettimme avulla!