SML:n valmennuksen tarkoitus

SML:n valmennuksen tarkoitus

SML:n valmennuksen tarkoituksena on jatkuvasti kehittää moottoriurheilun erityispiirteet huomioivaa, käytännöllistä ja toimivaa valmennusjärjestelmää. Tavoitteena on tukea valmennusorganisaation eri toimijoita auttaen yksittäisten nuoriso-, harraste- ja kilpaurheilijoiden eettisesti kestävää tavoitteidenmukaista harjoittelua ja tavoitteiden saavuttamista.

Valmentaminen

Valmennusprosessin tärkeimmät tehtävät on jaettu neljään yhtä tärkeään osaan. Ne ovat fyysinen valmistautuminen, tekninen ja taktinen valmistautuminen, henkinen valmistautuminen ja kasvatus. Valmennuksen tehtävänä on auttaa kehittämään urheilijan taitoja, fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia sekä asennoitumista harjoitteluun, kilpailemiseen ja muihin valmentautumisen osa-alueisiin, eli auttaa urheilijaa saavuttamaan asetetut tavoitteet. Tavoitteet tulee olla urheilijalähtöisiä ja realistisesti saavutettavissa.

Valmennusorganisaatio

Parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi urheilijalla on usein valmennuksen osalta toimiva taustaorganisaatio, jonka henkilöt omilla toiminta-alueillaan tekevät työtä auttaakseen urheilijaa tavoitteiden saavuttamisessa. Huippu-urheilua ajatellen valmennusorganisaation henkilöt ovat yleensä henkilökohtainen valmentaja, kerhovalmentaja, SML:n lajivalmentaja sekä valmennuspäällikkö.

Urheilija

Urheilijan osuus valmennuksen tavoitteiden saavuttamiseksi on moninkertainen verrattuna muiden auttavien tahojen yhteiseen osuuteen. Urheilijan ominaisuudet, tahto ja motivaatio ovat lähtökohdat valmennuksen tavoitteille ja toimintatavoille. Urheilijan tulee pystyä sitoutumaan tavoitteisiin ja kantamaan vastuu valmennusohjeiden toteuttamisesta ja jatkuvasta itsensä kehittämisestä.

Henkilökohtainen valmentaja / Kerhovalmentaja

Henkilökohtainen valmentaja ja/tai kerhovalmentaja seuraavat ja osaltaan toteuttavat yhdessä laadittua valmennussuunnitelmaa. Hän/he ovat tarpeen mukaan, mutta säännöllisesti, läsnä päivittäisissä ja viikoittaisissa harjoituksissa. Hän/he vastaavat yleisen valmennustiedon ja taitojen opettamisesta urheilijalle.

Lajivalmentaja

Lajivalmentaja on lajiryhmän ja valmennuspäällikön nimeämä henkilö, joka organisoi lajin valmennustoimintaa, eli käytännössä toimii valmentajana valmennusryhmien leireillä ja myös muissa SML:n valmennustapahtumissa. Lajivalmentaja auttaa urheilijoiden kehittymistä kohti kansainvälistä menestymistä ja toimii myös tietolinkkinä kerho- ja henkilökohtaisille valmentajille mm. SML:n valmentajakoulutuksessa.

Valmennuspäällikkö

Valmennuspäällikkö vastaa eri lajien valmennusjärjestelmän kehittämisestä ja järjestää lajivalmentajille toimintaedellytyksiä. Valmennuspäällikkö organisoi valmennusryhmien toimintaa, kerhovalmentajien koulutusta ja toimii yhteistyössä valmennuksen osalta olympiakomitean, urheiluakatemioiden, puolustusvoimien urheilukoulun, eri lajiliittojen, liikunta- ja urheilujärjestöjen sekä muiden valmennukseen liittyvien tahojen kanssa. Maajoukkueiden, valmennusryhmien ja lajivalmentajien valinnat ovat myös valmennuspäällikön vastuualuetta ja valintoja tehdään yhteistyössä lajiryhmien kanssa.