Aluevalmennuksen esittelykiertue

Aluevalmennusta on toteutettu vuonna 2015 SML:n pilottiprojektina ja yhteistyössä ovat olleet VMK, EMK, SiMK, RiMPKK, HyMK ja KarkMK. Toukokuussa starttaa uusi valmennuskausi ja mukana on myös TuMK. Alueen valmentajana on toiminut ex-enduroammattilainen, ammattivalmentajaksi opiskeleva Marko Tarkkala.

Esittelykiertueen tavoitteena on esitellä valmennus- ja kerhoyhteistyömallia ja auttaa kehittämään moottorikerhojen valmennustoimintaa eri lajeissa sekä parantaa harrastajien mahdollisuuksia saada valmennusta eri puolilla Suomea. Kerhot, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään alueellista valmennustoimintaa yhteistyössä lähialueiden moottorikerhojen kanssa, voivat tilata aluevalmennuskonseptin esittelytapahtuman alueelleen. Tapahtuma sisältää käytännön valmennustapahtuman arki-iltana ja kerhon valmennustoiminnasta vastaavien kanssa keskustelun, miten toimintaa voisi toteuttaa kyseisellä alueella. Tapahtuma toimii myös kerhon sisäisen valmennustoiminnan uudistamiseen, mikäli yhteistyökerhoja ei lähialueella ole.

Kerholla tulee olla realistiset valmiudet jatkaa säännöllistä valmennustoimintaa tapahtuman jälkeen. Aluevalmennuskonseptin idea on antaa mahdollisuus alueen harrastajille säännölliseen viikoittaiseen valmennustoimintaan 1-3 kertaa viikossa sen mukaan, miten harrastajat haluavat valmennusta. Valmennukseen voivat osallistua kaikki harrastajat tasosta riippumatta. Osallistujat jaetaan tasoryhmiin ja valmennus toteutetaan siten, että se palvelee eri tavoitteilla harrastavia, kilpailevia, huipulle tähtääviä ja huipulla urheilevia.

Aluevalmennuskonseptin avulla on myös mahdollisuus kehittää valmennuksen ammattimaisuutta ja valmentajan on mahdollista tehdä valmennustyötä ammattimaisesti joko osa- tai kokopäivätyönä.

Lisätietoja: office@moottoriliitto.fi