Merkitse OK osoittamaan, että kaikki kohdat ovat kunnossa ja ettei kommentteja tarvita. Mikäli johonkin kohtaan on laitettu X -merkki, kirjoita huomautuksesi ja anna täydellinen selitys alla olevaan vapaaseen kenttään.
Liitä raporttiin seuraavat asiat: -Käsiohjelma -Tulokset -Ympäristöraportti -Radantarkastusraportti -Muut sähköiset liitteet