Jäsenet ilmoitetaan 1.12.2015 jäsenmäärän mukaisesti. Jäsenmaksu on vähintään 250 euroa. Lomakkeeseen merkitään henkilömäärät kustakin luokasta. Jokainen henkilö merkitään yhden kerran yhteen jäsenluokkaan.