Lähettämällä tämän sähköisen toimitsijalupahakemuksen lähettäjä ja anomukseen merkitty henkilö vastaanottaessa SML:n lisenssin sitoutuu noudattamaan SML:n säännöissä, urheilusäännöstössä ja lajisäännöissä määriteltyjä sääntöjä ja velvoitteita. Anoja vahvistaa myös, että toimitsijan jäsenkerho on hyväksynyt hakemuksen lähettämisen ja vahvistaa kyseisen henkilön olevan hakemukseen merkityn SML:n jäsenkerhon jäsen.