Ansiomerkit ja tunnustukset

ANSIOMERKIT JA TUNNUSTUKSET

SML:n jäsenkerhot voivat muistaa aktiivisia ja ansioituneita kerhon jäseniä anomalla heille urheilusäännöstön määrittelemiä ansiomerkkejä ja tunnustuksia. Muistakaa varmistaa että anottavan tunnustuksen sääntömääräiset velvoitteet täyttyvät, jotta ansiomerkit voidaan myöntää kyseisille henkilöille. 

Ansiomerkkien vaatimukset löytyvät urheilusäännöstön kohdasta 018 s.44

Anomukset on tärkeää lähettää SML:oon riittävän aikaisin, jotta tunnustukset ehtivät mahdolliseen suunniteltuun luovutustilaisuuteen. Tunnustukset luovuttaa anomuksen laatinut taho (SML:n jäsenkerho)