Kilpailujen järjestäminen

Kilpailuja voivat järjestää kaikki SML:n jäsenkerhot. Kilpailuluvat anotaan SML:ta viimeistään 60 vuorokautta ennen kilpailua ja kilpailulupa otetaan käsittelyyn heti, kun jäsenkerho on toimittanut kilpailulupa hakemuksen JA lisämääräyksen täytettynä SML:oon. Kilpailulupamaksut määräytyvät SML:n hinnaston mukaisesti.