Kilpailuluvat ja muut luvat

Kilpailulpa haetaan ohessa olevilla lomakkeilla ja lupa otetaan käsittelyyn, kun kokonaisuudessaan täytetty kilpailulupahakemus ja lisämääräys on toimitettu SML:n toimistolle.
Tulevaisuudessa kilpailuluvan anominen tehdään uuden tietojärjestelmän kautta.

Kilpailuluvan hakemisesta määrätään urheilusäännöstössä ja kilpailulupaa hakevan henkilön on aina hyvä tarkistaa voimassa olevat säännöt kilpailuluvan anomiseen liittyen. Ohessa on myös kilpailuluvan liite, johon on kerätty perustietoa SML:n toiminnasta ja vakuutuksista viranomaisilta haettavia lupia varten. 

Kaikki lomakkeet tulee täyttää täydellisesti ja toimittaa viimeistään 60 päivää ennen kilpailua SML:oon. Myöhemmin haetuista kilpailuista peritään myöhästymismaksu. Lisätietoja lomakkeiden täyttämisestä ja kilpailuluvan hakemiseen liittyvistä asioista saa Suomen Moottoriliitosta. 


HUOM! Muista aina ottaa yhteyttä paikalliseen viranomaiseen muista tarvittavista tapahtuman järjestämiseen liittyvistä luvista ja selvityksistä!!