Koronaepidemia ja toiminnan ohjeet tammikuussa 2021

Päivitetty 11.1.2021

Suomessa on tällä hetkellä voimassa eri alueittain toisistaan eroavia koronaan liittyviä kokoontumisrajoituksia. AVI on julkaissut joulukuussa eri alueiden kokoontumiserajoituksia ja tammikuun päivitykset julkaistaan tammikuun puolen välin aikaan. Päivitykset ja tiedotteet kullakin alueella voimassa olevista rajoituksista löytyvät AVIn verkkosivuilta kohdasta "usein kysyttyä" (linkki alla). 

Olympiakomitea julkaisee omalla sivullaan urheiluun ja liikuntaa liittyviä suosituksia ja suositukset päivittyvät tammikuun aikana. Käytännössä suositukset on jaettu kahteen osaan kiihtymis- ja leviämisvaiheessa oleville alueille. Yleisötapahtumien järjestäminen on tällä hetkellä kiellettyä AVIn julkaisemien yleisörajoitusten mukaisesti, mutta ilman yleisöä järjestettävää urheilutoimintaa voi toteuttaa oman alueen viranomaisten kanssa sovituin toimenpitein. Kilpailujen järjestäjien on tärkeää olla aktiivisesti yhteydessä oman alueen aluehallintovirastoon sekä lupaviranomaisiin tapahtumia suunniteltaessa.

Omaehtoinen harjoittelu radoilla ja suorituspaikoilla on sallittua. Radan ja harjoittelupaikan ylläpitäjän on tärkeää ohjeistaa ja valvoa vastuullista käyttätytymistä harjoitteluvuorojen aikana. 

SML ei oma-aloitteisesti kiellä tapahtumien järjestämistä, vaan linjauksissa noudatetaan vuoden 2020 linjausta ja viranomaisten määräyksiä.

Tällä hetkellä koko Suomea koskevien toiminnan rajoitusten ohjeistaminen yhdellä ohjeella on haasteellista ja näin ollen on erittäin tärkeää, että jokainen SML:n jäsenkerho perehtyy tarkasti oman alueen rajoituksiin ja huomioi määräykset ja suositukset omassa kerhotoiminnassa. AVI tiedottaa kootusti eri alueiden kokoontumisrajoituksista oheisten linkkien kautta aukeavilla sivuilla. Lisätietoa: 

Olympiakomitean suositukset

https://www.olympiakomitea.fi/2020/11/20/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
 

Lisätietoja kokoontumisrajotuksista saa myös SML:n toimistolta ja lisäksi AVIn infonumerosta ja palvelevasta sähköpostiosoitteesta.

  • sähköpostiosoite: koronainfo@avi.fi
  • puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16

SML päivittää omia ohjeistuksia AVIn ohjeiden mukaisiksi läpipäivinä.

Lähteet: STM, OKM, OK, THL
 

AVI on päivittänyt joulukuun kokoontumisrajoituksia ja Suomessa on voimassa toisistaan vaihtelevia rajoituksia riippuen alueesta ja vallitsevasta pandemiatilanteesta. Ohjeistukset päivittyvät tammikuussa ja Etelä-Suomen AVI on julkaissut tiedotteen 5.1., jossa rajoituksia jatketaan joulukuun linjausten mukaisesti tammikuun 2021 loppuun asti.

https://www.moottoriliitto.fi/uutiset/avi-on-paivittanyt-rajoituksia-joulukuulle/

Lisätietoa: 

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan THL:n ja OKM:n ohjeessa mainittuja tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka tulee järjestäjän toimesta huomioida parhaalla mahdollisella tavalla. Vastuu toiminnan toteuttamisesta ja riittävistä toimenpiteistä on aina tapahtuman järjestäjällä.

THL:n ja OKM:n ohjeistus

Yleisiä ohjeita yleisötilaisuuksien järjestämiseksi, mikäli alueen rajoitukset sen sallivat.

Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää yleisötilaisuuksissa:

- Turvataan lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus: osallistujamäärä rajataan siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.

- Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee osallistujia muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

- Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi yleisötilaisuuksien järjestäjille ja osallistujille tietoisuuden lisäämiseksi. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja:

- Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.

 -Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.

- Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

- Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.

Yleisötilaisuuksiin ei saa tulla, jos henkilöllä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
 

Olympiakomitea tarjoaa ohjeistusta
Olympiakomitea on julkaissut omat päivitety ohjeistukset liikunta- ja urheilutoiminnalle. Olympiakomitean sivuilla on kattavasti tietoa rajoitusten tulkitsemisesta. SML seuraa omassa toiminnassaan julkaistuja ohjeita. OK:n sivuilla opastetaan myös muun muassa harjoittelu- ja valmennustoiminnassa huomioitavista varotoimista. Ohjeistus käsittelee myös lasten leiritoimintaa sekä antaa ohjeita tilanteeseen, jossa jokin osallistujista on altistunut virukselle tai jos ryhmän jäsenellä todetaan koronavirus tartunta.

Ohjeisiin on tärkeää perehtyä OK:n sivuilla.
https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Olympiakomitea on julkaissut myös ohjeet huippu-urheilulle ja näitä ohjeita on tärkeää soveltaa myös harjoitustoiminnassa niiltä osin kuin se on mahdollista.
Ohjeistus sisältää myös toimenpiteitä urheilijan suojautumiseksi koronavirustartunnalta.
https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/15/olympiakomitean-toimintaohjeet-lajien-huippu-urheiluun-koronavirusepidemian-aikana/