Koronaepidemia ja toiminnan ohjeet 1.6 ja 1.7.2020 alkaen

SML:n ohjeistus kilpailutoimintaan ja harjoitteluun liittyen 1.7.2020 alkaen

Lähteet: STM, OKM, OK, THL

Aluehallintovirasto on julkaissut uusia ohjeistuksia heinäkuun tapahtumiin liittyen. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on 1.7.2020 alkaen mahdollista järjestää yli 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja kilpailuja, kunhan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävät erityistoimenpiteet toteutetaan huolellisesti. Käytännössä tällä tarkoitetaan asiakasmäärien rajaamista eri yleisöalueille sekä riittävien turvaetäisyyksien mahdollistamista ja valvontaa. Myös käytännön ohjeistuksen jakaminen tapahtumapaikalla on suositeltavaa. Tapahtumien suunnittelussa on ennakoitava jonojen ja ruuhkien syntyminen ja toteuttaa järjestelyt siten, että mahdollisiin ruuhkiin varaudutaan ennakkosuunnitelmin ja tarvittaessa yleisön tai kilpailijoiden saapumista alueelle porrastetaan.

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan THL:n ja OKM:n ohjeessa mainittuja tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka tulee järjestäjän toimesta huomioida parhaalla mahdollisella tavalla. Vastuu toiminnan toteuttamisesta ja riittävistä toimenpiteistä on aina tapahtuman järjestäjällä.

THL:n ja OKM:n ohjeistus

SML:n kilpailutoimintaa voidaan järjestää kilpailutasosta riippumatta 1.6.2020 lähtien viranomaisten rajoitusten puitteissa ja 500 henkilön raja huomioiden. 1.7. alkaen yleisöä voi ottaa paikalle yli 500 henkilöä erillisiin katsomo-osioihin. Kilpailutoimintaa voidaan OK:n linjauksen mukaisesti toteuttaa lajinomaisesti ja siten kuin lajin kilpailutilanne vaatii. Yleisön ja muiden paikalla olevien osalta on tarkasti noudatettava mainittuja varoetäisyyksiä. Esimerkiksi yleisön osalta ohjeistuksen mukaan alueen tulee olla niin laaja, että 1-2 metrin varoetäisyys henkilöiden välillä on mahdollista toteuttaa. Järjestäjän on myös tarjottava opastusta ja ohjausta alueelle saapuville.
 

Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää yleisötilaisuuksissa:

- Turvataan lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus: osallistujamäärä rajataan siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.

- Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee osallistujia muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

- Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi yleisötilaisuuksien järjestäjille ja osallistujille tietoisuuden lisäämiseksi. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja:

- Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.

 -Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.

- Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

- Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.

Yleisötilaisuuksiin ei saa tulla, jos henkilöllä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
 

Olympiakomitea tarjoaa ohjeistusta
Olympiakomitea on julkaissut omat ohjeistuksen urheilutapahtumien järjestämisestä. Olympiakomitean sivuilla on kattavasti tietoa 1.6.2020 voimaan astuvien rajoitusten tulkitsemisesta. SML seuraa omassa toiminnassaan julkaistuja ohjeita. OK:n sivuilla opastetaan myös muun muassa harjoittelu- ja valmennustoiminnassa huomioitavista varotoimista. Ohjeistus käsittelee myös lasten leiritoimintaa sekä antaa ohjeita tilanteeseen, jossa jokin osallistujista on altistunut virukselle tai jos ryhmän jäsenellä todetaan koronavirus tartunta.

Ohjeisiin on tärkeää perehtyä OK:n sivuilla.
https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Olympiakomitea on julkaissut myös ohjeet huippu-urheilulle ja näitä ohjeita on tärkeää soveltaa myös harjoitustoiminnassa niiltä osin kuin se on mahdollista.
Ohjeistus sisältää myös toimenpiteitä urheilijan suojautumiseksi koronavirustartunnalta.
https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/15/olympiakomitean-toimintaohjeet-lajien-huippu-urheiluun-koronavirusepidemian-aikana/


Aluehallintovirastot ovat määränneet, että 1.6.2020 alkaen 50-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Hallitus suosittelee, että näitä samoja turvallisuus- ja hygieniaohjeita noudatetaan myös alle 50 henkilön kokoontumisissa ja yleisötilaisuuksissa 1.6.2020 ja 1.7.2020 alkaen.