Koronaepidemia ja toiminnan ohjeet 1.9.2020 alkaen

AVIn määräykset 1.9.2020 alkaen

http://www.avi.fi/web/avi/-/syyskuussa-saa-jarjestaa-myos-yli-50-hengen-tapahtumia-kun-niiden-turvallisuus-varmistetaan

AVIn usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjeita määräysten tulkintaan

http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset

SML:n ohjeistus.

SML:n ohjeistus kilpailu- ja harjoittelutoiminnalle syyskuussa 1.9.2020 alkaen

Lähteet: STM, OKM, OK, THL

Aluehallintovirasto on julkaissut uusia ohjeistuksia syyskuun tapahtumiin liittyen. 

Syyskuussa saa järjestää myös yli 50 hengen tapahtumia, kun niiden turvallisuus varmistetaan

Aluehallintovirastot tekivät maanantaina 24.8.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä syyskuussa. Päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden. Turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeen taustalla on valtioneuvoston periaatepäätös 6.5.2020 ja siihen sisältyvä linjaus yli 50 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisestä erityisjärjestelyin. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

  • osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen
  • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
  • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole päätöksissä rajoitettu. Kaiken kokoisia tapahtumia voi edelleen järjestää, kunhan niihin osallistuvien turvallisuudesta huolehditaan THL:n ja OKM:n ohjeen mukaisesti

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan THL:n ja OKM:n ohjeessa mainittuja tavoitteita ja toimenpiteitä, jotka tulee järjestäjän toimesta huomioida parhaalla mahdollisella tavalla. Vastuu toiminnan toteuttamisesta ja riittävistä toimenpiteistä on aina tapahtuman järjestäjällä.

THL:n ja OKM:n ohjeistus

SML:n kilpailutoimintaa voidaan järjestää kilpailutasosta riippumatta 1.6.2020 lähtien viranomaisten rajoitusten puitteissa  Kilpailutoimintaa voidaan OK:n linjauksen mukaisesti toteuttaa lajinomaisesti ja siten kuin lajin kilpailutilanne vaatii. Yleisön ja muiden paikalla olevien osalta on tarkasti noudatettava mainittuja varoetäisyyksiä. Esimerkiksi yleisön osalta ohjeistuksen mukaan alueen tulee olla niin laaja, että 1-2 metrin varoetäisyys henkilöiden välillä on mahdollista toteuttaa. Järjestäjän on myös tarjottava opastusta ja ohjausta alueelle saapuville.
 

Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää yleisötilaisuuksissa:

- Turvataan lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus: osallistujamäärä rajataan siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.

- Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee osallistujia muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

- Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi yleisötilaisuuksien järjestäjille ja osallistujille tietoisuuden lisäämiseksi. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja:

- Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.

 -Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.

- Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

- Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.

Yleisötilaisuuksiin ei saa tulla, jos henkilöllä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
 

Olympiakomitea tarjoaa ohjeistusta
Olympiakomitea on julkaissut omat ohjeistuksen urheilutapahtumien järjestämisestä. Olympiakomitean sivuilla on kattavasti tietoa rajoitusten tulkitsemisesta. SML seuraa omassa toiminnassaan julkaistuja ohjeita. OK:n sivuilla opastetaan myös muun muassa harjoittelu- ja valmennustoiminnassa huomioitavista varotoimista. Ohjeistus käsittelee myös lasten leiritoimintaa sekä antaa ohjeita tilanteeseen, jossa jokin osallistujista on altistunut virukselle tai jos ryhmän jäsenellä todetaan koronavirus tartunta.

Ohjeisiin on tärkeää perehtyä OK:n sivuilla.
https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Olympiakomitea on julkaissut myös ohjeet huippu-urheilulle ja näitä ohjeita on tärkeää soveltaa myös harjoitustoiminnassa niiltä osin kuin se on mahdollista.
Ohjeistus sisältää myös toimenpiteitä urheilijan suojautumiseksi koronavirustartunnalta.
https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/15/olympiakomitean-toimintaohjeet-lajien-huippu-urheiluun-koronavirusepidemian-aikana/