SML:n ohjeistus kilpailu-, harjoittelu- ja valmennustoiminnalle

HUOM!! TARKISTA OMAN ALUEEN VOIMASSA OLEVAT RAJOITUKSET

SML suosittelee alla olevia toimenpiteitä huomioitavaksi kilpailutoiminnassa ja moottoriratojen ja harjoittelupaikkojen ohjeistuksissa COVID-19-viruksen leviämisen estämiseksi. Järjestäjät ja radan ylläpitäjät voivat laatia omat ohjeet alueen tarpeiden ja lajin näkökulmasta SML:n suositukset huomioiden. Ohjeistuksia ja linkkejä on kerätty SML:n verkkosivulle omaan osioon

SML:n verkkosivu


SML: suositukset kilpailutoiminnan järjestämiseksi

SML:n alaista kilpailutoimintaa voi järjestää erityisjärjestelyin voimassa olevat rajoitukset huomioiden.. Aluehallintovirasto määrää rajoituksista aina 30 päivän ajaksi tartuntatautilain mukaisesti. 

Kilpailutoimintaa voi järjestää kaikilla kilpailutasoilla ja kaikissa lajeissa. SML:n lajiryhmät koordinoivat normaalin käytännön mukaisesti lajien kilpailukalentereita ja kilpailuformaatteja.

Aluehallintovirasto, Olympiakomitea ja THL ovat julkaisseet ohjeita kilpailutapahtumien järjestelyihin liittyen. SML noudattaa toiminnassaan julkaistuja ohjeita ja järjestäjien on tärkeää perehtyä huolellisesti kaikkiin ohjeisiin. SML on kerännyt yhteenvedon omalle verkkosivulle.
 

Aluehallintovirasto

Olympiakomitea

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos

Suomen Moottoriliitto ry

 

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan THL:n ja OKM:n julkaisemassa oheistuksessa mainittuja toimenpiteitä ja niiden huomioimista.
THL ja OKM-ohje

Aluehallintovirasto on julkaissut tarkennuksia usein kysyttyä -osiossa. Verkkosivu sisältää vastauksia ja tarkennuksia rajoituksiin liittyviin kysymyksiin.
Aluehallintoviraston verkkosivu

Kilpailutoimintaa voidaan toteuttaa lajinomaisesti. Esimerkiksi lähtöpuomilla kilpailijat voidaan sijoittaa normaalisti.

Muilla tapahtumaan liittyvillä kokoontumisalueilla on huomioitava, että THL:n ja OKM:n ohjeistuksen mukaan alueen koko on suhteutettava kaikissa tilanteissa niin, että henkilöillä on mahdollista pitää 1-2 metrin turvaväli muihin ihmisiin.

SML suosittelee, että kilpailijat osallistuvat kilpailuun mahdollisimman pienellä tiimillä maksimihenkilörajasta johtuen.

SML suosittelee median edustajien akkreditointia alueen maksimihenkilömäärän seuraamiseksi.

Yleisöalueiden tulee olla selvästi merkittyjä ja alueen tulee olla niin suuri, että henkilöt voivat pitää 1-2 metrin turvavälin muihin katsojiin.

Järjestäjän on tärkeää varata riittävästi toimitsijoita erityisjärjestelyjen toteuttamiseksi ja valvomiseksi kilpailupaikalla.

Kilpailualueella sijaitsevien yleisten tilojen osalta suositellaan noudatettavaksi Olympiakomitean ja THL:n ohjeistusta toimenpiteistä viruksen leviämisen estämiseksi.

Olympiakomitean ohjeistus

THL:n verkkosivu

 

Majoittuminen varikolla on sallittua, jos radan säännöt niin sallivat ja henkilömääräraja huomioidaan. Majoittumiseen liittyen SML suosittelee noudatettavaksi karavaanareille julkaistua ohjeistusta. 

Karavaanareiden ohjeistus