Kerhojohdon keskustelufoorumi

SML:n kerhojohdon keskustelufoorumi on SML:n ja jäsenyhdistysten uusi verkosto, joka kokoontui ensimmäisen kerran 24.11.2020. Tilaisuuden aiheena oli yhteiskunnallinen muutos, moottoriurheiluun liittyvät mielikuvat jäsenyhdistysten elinvoimaisuus sekä vapaaehtoisten rekrytointi. Tavoitteena on selvittää lajiliittojohtoisten tukitoimien tarve ja tarjota konkreettisia työkaluja kerhotoiminnan tueksi.

SML haluaa kiittää kaikki osallistujia ja palautetta tilaisuudesta ja uudesta verkostosta voi antaa alla olevalla lomakkeella. 

Tilaisuuden materiaali löytyy PDF muodossa sivun alareunasta.

Seuraavia askeleita verkoston toiminnan kehittämisessä ovat erilaisten kerhoille tarjottavien koulutusten ja tukitoimien kartoittaminen, joista tärkeimpinä esille nostettiin vapaaehtoisten rekrytoiminen ja sen suunnittelu sekä yhteisen Whatsapp-verkoston rakentaminen tiedon jakamiseksi. Päätettiin myös yhteisesti jatkaa tilaisuuksien järjestämistä kehitystyön tukena. Seuraava tilaisuus järjestetään alkuvuodesta 2021 ja tilaisuudesta tiedotetaan SML:n verkkosivuilla. 

Lisätietoja tilaisuudesta on saatavilla SML:n toimistolta osoitteesta ville.salonen(at)moottoriliitto.fi. 


Palaute 24.11.2020 järjestetystä tilaisuudesta

 

Kysely jäsenkerhoille

Vastaa allaoleviin kohtiin numeroilla 1-5 ( 1 heikko, 2 välttävä 3 tyydyttävä 4 hyvä 5 erinomainen )