Toimitsijakoulutus

Ammattitaitoiset toimitsijat ovat elinehto moottoriurheilun turvallisen ja sujuvan kilpailutoiminnan toteuttamiselle. SML:n kilpailuluvan saamisen edellyttämät toimitsijavaatimukset on määritelty Urheilusäännöstössä ja niitä on tarvittaessatäydennetty kunkin lajin lajisäännöissä.

Toimitsijoiden koulutus voidaan jakaa karkeasti kansainvälisten liittojen, SML:n, lajiryhmien sekä kerhojen toteuttamiin koulutuksiin, joilla tavoitellaan turvallista ja sujuvaa kilpailutoimintaa. Joissakin lajeissa toimitsijatehtävät saattavat edellyttää myös lajikohtaista koulutusta. Tällä hetkellä Road Racingin toimitsijat koulutetaan A- ja B-toimitsijakurssien lisäksi lajiryhmän täydennyskoulutuksilla ennen kuin henkilöllä on mahdollisuus toimia lajin kilpailuissa toimitsijana.

C-toimitsijakoulutus
Kerhot kouluttavat itse C-toimitsijat SML:n materiaalin avulla.

Kansainväliset toimitsijalisenssit
Kansainväliset lajiliitot (FIM ja FIM Europe) vastaavat kansainvälisestä toimitsijakoulutuksesta. Koulutukseen lähetettävät henkilöt nimetään SML:n toimesta kerhojen esitysten perusteella.

Lisätietoja toimitsijakoulutuksiin liittyen saa SML:n toimistolta. Yhteystietomme löytyvät alta.