Toimitsijakoulutus

Ammattitaitoiset toimitsijat ovat elinehto moottoriurheilun turvallisen ja sujuvan kilpailutoiminnan toteuttamiselle. SML:n kilpailuluvan saamisen edellyttämät toimitsijavaatimukset on määritelty Urheilusäännöstössä ja täydennetty kunkin lajin lajisäännöissä. Toimitsijoiden koulutus voidaan jakaa karkeasti yllä esitellyn kaavion mukaisesti KV-liittojen, SML:n, lajiryhmien sekä kerhojen toteuttamiin koulutuksiin, joilla tavoitellaan turvallista ja sujuvaa kilpailutoimintaa. Lajikohtaisia eroavaisuuksia voi ilmetä.
Lisäkoulutusten ja peruskurssien lisäksi lajiryhmillä on mahdollisuus määritellä lisävaatimuksia lajin kilpailuissa toimimiselle, mikäli koulutuksien lisäksi lajin toimitsijat vaativat yksityiskohtaista koulutusta toimitsijatehtäviin liittyvissä asioissa. Kaaviossa mahdolliset lisäkoulutukset on merkitty kohtaan lajikoulutukset. Nämä osiot määritellään lajiryhmien toimesta, mikäli lajin luonne sitä vaatii.

Tällä hetkellä Road Racing -toimitsijat koulutetaan A- ja B-toimitsijakurssien lisäksi lajiryhmän täydennyskoulutuksilla ennen kuin henkilöllä on mahdollisuus toimia lajin kilpailuissa toimitsijana.

C -toimitsijat
Kerhot kouluttavat itse C-toimitsijat SML:n materiaalin avulla.

KV -toimitsijat

Kansainväliset lajiliitot FIM ja FIM Europe vastaavat KV-toimitsijakoulutuksesta ja koulutukseen lähetettävät henkilöt nimetään SML:n toimesta kerhojen esitysten perusteella.

Lisätietoja:
Ville Salonen
Suomen Moottoriliitto ry
puh: 0207 789 964
ville.salonen(at)moottoriliitto.fi