C -toimitsijakoulutus

Lähtölaukaus toimitsijauralle: C-toimitsijat

C-tason toimitsijakoulutuksen tavoitteena on ohjeistaa uudet harrastajat mukaan SML:n kilpailujärjestelmässä toimimiseen. Koulutukseen sisältyy perustietoa lajiliiton rakenteesta sekä kilpailujärjestelmästä, kilpailuluvista ja vakuutuksista.

Koulutuksen toteuttaminen tapahtuu oman kerhon voimin ja koulutuksen voi pitää sellainen kerhon jäsen, jolla on voimassa oleva A-toimitsijalupa. Materiaalin kautta pyritään tarjoamaan kerhoille joustava työkalu oman jäsenistön peruskoulutukselle, josta jäsenien on helppo jatkaa B- ja A-toimitsijakoulutuksiin mikäli ovat kiinnostuneita toimimaan vastuullisemmissa kilpailun järjestely ja valvontatehtävissä. Lisäksi perustiedot helpottavat jatkokoulutusten pitämistä, koska osallistujilla on perustiedot B-tason koulutuksen pohjaksi. Materiaalissa esitellyt asiat perustuvat SML:n urheilusäännöstöön ja nettisivuilla tarjolla olevaa materiaalia päivitetään tarpeen mukaan.

C-toimitsijalisenssi on edellytys B-kurssille osallistumiselle ja ohjeet kurssin pitämisestä ja osallistujalistojen toimittamisesta löytyvät C-materiaalista. C-tasolla ei ole erillistä lajikohtaista lajittelua ja lisenssi on ilmainen. Kerholle kohdistuvat ainoastaan postitus-, ja korttien painamiskulut, joista tarkempaa tietoa löytyy C-materiaalin ohjeista. Materiaali koostuu powerpoint -dioista sekä diojen tueksi laaditusta kouluttajan ohjeesta, jossa diat käydään läpi ja annetaan ohjeet käsiteltävistä asioista.