Lomakkeet

SML:n lomakkeet siirtyvät sähköisiksi rekisteri- ja kilpailujärjestelmän uudistuksen myötä. Siihen asti kerhot voivat käyttää olemassa olevia vanhoja lomakkeita. Uusilla verkkosivuilla lomakkeet löytyvät aina kunkin aihealueen alta.
Järjestelmään liittyvistä uutisista SML tiedottaa kerhotiedotteissa sekä verkkosivuilla.