Toimitsijalisenssihakemus

Toimitsijalisenssin voi hakea sähköisellä lomakkeella ja SML:n myöntämä toimitsijalisenssi on voimassa aina 3 vuotta. Lisenssin voi uusia toiseksi kolmivuotiskaudeksi, jonka jälkeen on suoritettava toimitsijakurssi. Toimitsijalisenssien hinnat löytyvät SML:n hinnastosta.