Racing For Fun -harrastekilpailut

Racing for Fun – harrastekilpailut sijoittuvat SML:n kilpailujärjestelmässä jäsentenvälisten kilpailujen ja kansallisten, SML:n kilpailuluvalla järjestettävien kilpailujen väliin. Jäsenistön palautteen perusteella on rakennettu uusi harrastekilpailutaso, ja RFF-harrastekilpailut järjestetään ilman SML:n kilpailulupaa. Tämä tarkoittaa sitä, että järjestävä moottorikerho vastaa kaikesta tapahtumien järjestämiseen liittyvistä velvoitteista, ilmoittautumisista, mahdollisesta maksuliikenteestä ja tiedottamisesta Suomen lakien ja asetusten mukaisesti.

SML toimii ohjeistavana tahona ja pyrkii tarjoamaan tietoa turvallisesta ja lainmukaisesta tapatumajärjestelyistä. Järjestävä moottorikerho on kuitenkin järjestävä taho ja kantaa vastuun muun muassa järjestelyihin, vakuutusturvaan ja turvallisuuteen liittyen.