C-toimitsijakoulutus

C-toimitsijakoulutus on lähtölaukaus toimitsijauralle!
C-tason toimitsijakoulutuksen tavoitteena on ohjeistaa uudet harrastajat mukaan Moottoriliiton kilpailujärjestelmässä toimimiseen. Koulutukseen sisältyy perustietoa lajiliiton rakenteesta sekä muun muassa kilpailujärjestelmästä, kilpailuluvista ja vakuutuksista.

Koulutuksen toteuttaminen tapahtuu oman kerhon voimin ja koulutuksen voi pitää sellainen kerhon jäsen, jolla on voimassa oleva A-toimitsijalisenssi. Materiaalin kautta pyritään tarjoamaan kerhoille joustava työkalu oman jäsenistön peruskoulutukselle, josta jäsenien on helppo jatkaa B- ja A-toimitsijakoulutuksiin, mikäli ovat kiinnostuneita toimimaan vastuullisemmissa kilpailun järjestely ja valvontatehtävissä. Lisäksi perustiedot helpottavat jatkokoulutusten pitämistä, koska osallistujilla on perustiedot B-tason koulutuksen pohjaksi. Materiaalissa esitellyt asiat perustuvat SML:n urheilusäännöstöön. Verkkosivuilla tarjolla olevaa materiaalia päivitetään tarpeen mukaan.

C-toimitsijalisenssi on edellytys B-kurssille osallistumiselle. Ohjeet C-toimitsijakurssin pitämisestä ja osallistujalistojen toimittamisesta löytyvät C-materiaalista. C-tasolla ei ole erillistä lajikohtaista lajittelua. Kurssimateriaali koostuu PowerPoint-dioista sekä diojen tueksi laaditusta kouluttajan ohjeesta, jossa diat käydään läpi ja annetaan ohjeet käsiteltävistä asioista.