Lajiryhmät

Lajiryhmiä SML:n toimintaan kuuluu lähes 20 ja niiden kokoonpanot koostuvat kerhojen esittämistä henkilöistä. Hallitus päättää aina lajiryhmien kokoonpanot ja jäsenet nimetään tehtävään aina kaksivuotiskaudeksi. Lajiryhmien kokoonpanot on esitelty lajeittain kyseisen lajin sivulla.

Lajisivuille