Liikennevakuutustyön työryhmä

Liikennevakuutustyön työryhmän kokoonpano
Erkki Heikkinen, puheenjohtaja
Ville Salonen
Tapio Nevala

Ryhmä kutsuu ulkopuolisia jäseniä ja asiantuntijoita tarpeen mukaan.