Liikennevakuutustyön työryhmä

Työryhmän kokoonpano:

Erkki Heikkinen Puheenjohtaja
Ville Salonen
Tapio Nevala
Ryhmä kutsuu ulkopuolisia jäseniä ja asiantuntijoita tarpeen mukaan.