Vetoomusistuin

Vetoomusistuin käsittelee kaikki vetoomukset, jotka on jätetty SML:n urheilusäännöstön mukaisesti muun muassa kilpailutoimintaan liittyen.
Vetoomusistuimen jäsenet koostuvat hallituksen nimeämistä lainoppineista sekä kilpailutoiminnan asiantuntijoista.

Vetoomusistuimen jäsenet:
Hannu Tuomainen (puheenjohtaja)
Petri Laaksonen
Tapio Nevala
Martti Salo
Sakari Vuorensola