SML liittokokoukset

SML:n liittokokous järjestetään aina keväisin kerran vuodessa. Kerhot voivat lähettää kaksi edustaa paikalle ja liittokokouksiin liittyvistä asioista tiedotetaan kerhotiedotteessa sekä SML:n verkkosivuilla.