Liittokokous 2019

SML:n liittokokous 2019 järjestetään 13.4.2019 Iisalmessa, 
Luma- keskus, Savonkatu 5

Muistutuksena liittokokouksen tärkeistä päivämääristä seuraavaa:

Edustuskelpoisuus: 
Jäsenyhdistys, joka on tammikuun 31. päivään mennessä suorittanut kaikki maksut edelliseltä tilikaudelta, on oikeus lähettää liittokokoukseen enintään kaksi edustajaa.

Esitykset:
Asiat, jotka liiton jäsenyhdistys haluaa käsiteltäväksi liittokokouksessa, on pitänyt esittää kirjallisesti liiton hallitukselle ennen helmikuun 1. päivää.

Henkilöesitykset:

Henkilöistä, joita jäsenyhdistys haluaa esittää liiton hallitukseen, tulee tehdä kirjallinen esitys ja näiltä esitetyiltä henkilöiltä tulee saada kirjallinen suostumus. Esitykset tulee toimittaa Suomen Moottoriliittoon ennen maaliskuun 1. päivää. (office@moottoriliitto.fi).

Erovuorossa ovat:

Ilkka Heinäaho                           Konneveden MK/UA ry

Outi Kalliomäki                           Hämeen Moottorikerho ry

Tarmo Kumpula                          Oulun Moottorikerho ry

Mika Saroma                              Vamu MC ry

Jouni Seppänen                         Pirkan Moottorimiehet ry

Katariina Vuorio                         Vantaan Moottorikerho ry

1.vara pj  Henri Saari, HeMK

2.vara pj (kausi 1-v.) Nita Korhonen, KonnMK