Liittokokous 2023

SML:n liittokokous 2023 järjestetään 6.5.2023 klo 12.00. Liittokokoukse järjestetään Vierumäen urheiluopistolla.

Suomen Moottoriliitto ry:n liittokokous järjestetään SML:n sääntöjen mukaisesti huhti-toukokuun aikana. SML:n hallitus ilmoittaa tarkan kokouspäivämäärän alkuvuoden aikana. Kokouksen esityksiin liittyvät päivämäärät on hyvä huomioida ajoissa ja tällä sivulla julkaistaan ajankohtaista tietoa vuoden 2023 liittokokouksen asia- ja henkilöesitysten ajankohdista. Kaikki asiaesitykset ja henkilöesitykset toimitetaan jäsenkerhon vahvistamana SML:n toimiston osoitteeseen office@moottoriliitto.fi.

 Lisätietoja liittokokoukseen ja SML:n sääntöihin liittyen on saatavilla SML:n toimistolta osoitteesta office@moottoriliitto.fi.

SML:n ry-säännöt


Muistutuksena liittokokouksen tärkeistä päivämääristä seuraavaa:

Edustuskelpoisuus: 
Jäsenyhdistys, joka on tammikuun 31. päivään mennessä suorittanut kaikki maksut edelliseltä tilikaudelta, on oikeus lähettää liittokokoukseen enintään kaksi edustajaa.

Esitykset:
Asiat, jotka liiton jäsenyhdistys haluaa käsiteltäväksi liittokokouksessa, on pitänyt esittää kirjallisesti liiton hallitukselle ennen helmikuun 1. päivää. (office@moottoriliitto.fi)

Henkilöesitykset:
Henkilöistä, joita jäsenyhdistys haluaa esittää liiton hallitukseen, tulee tehdä kirjallinen esitys ja näiltä esitetyiltä henkilöiltä tulee saada kirjallinen suostumus. Esitykset tulee toimittaa Suomen Moottoriliittoon ennen maaliskuun 1. päivää. (office@moottoriliitto.fi).