Toiminnan eettiset periaatteet

Suomen Moottoriliitto ry on sitoutunut VALO ry:n eettisiin periaatteisiin ja reilun pelin sääntöihin. Kaikessa toiminnassa on tavoiteltava yhteisesti hyväksyttyjä linjauksia.