Ympäristö

Moottoriliiton ympäristötyö

Modernin moottoriurheilun olennaiseksi osaksi kuuluu ympäristön huomioiminen ja riittävät toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi ja huomioimiseksi. Ympäristötyöhön liittyvät velvoitteet pohjautuvat lainsäädäntöön sekä moottoriurheilun omiin ympäristönsuojeluun liittyviin tavoitteisiin, joilla pyritään turvaamaan lajien harrastaminen myös tulevaisuudessa.

SML määrittelee jäseniään koskevat säännöt ja ohjeistukset osana Urheilusäännöstöä sekä tällä nettisivulla julkaistavina ohjeina, joiden kautta pyritään ohjaamaan ja tukemaan jäsenyhdistysten ympäristötyöhön liittyviä toimia.

KV-liiton Ride Green -hankevideo

https://www.youtube.com/watch?v=uYjqaGjpMjY