Moottoriurheilun melu, Itä-Suomen yliopiston Pro Gradu

Juha Korhosen ProGradu-tutkielma käsittelee moottoriratojen melua ja sen mittaamisesta. Työ on jatkoa vuonna 2008 julkaistulle Ympäristöministeriön julkaisulle: Meluntorjunta moottoriurheiluratojen ympäristöluvissa (julkaisu löytyy SML:n ympäristötyösivuilta)

Tutkielma on Juha Korhosen tekemä ja keskittyy lähtökohtaisesti MX:iin liittyvään melun mittaamiseen. Tulevaisuudessa on tarkoitus resurssien puitteissa selvittää myös menetelmän soveltuvuutta muihin lajeihin.

Työtä on tehty yhteistyössä Suomen Moottoriliitto ry:n, AKK-motorsport ry:n sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Julkaisu on kaikkien saatavilla Itä-Suomen yliopiston sivuilta PDF muodossa oheisen linkin kautta.

http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20120021/