SML:n ympäristöohjelma

SML toimii oman ympäristöohjelman ja ympäristösääntöjen mukaisesti ja seuraa linjauksissaan FIM:n kansainvälisen Environmental Coden -linjauksia. SML tekee yhteistyötä OK:n ympäristövastuuverkoston kanssa ja toimintaa koordinoi SML:n hallituksen nimittämä Kestävän kehityksen työryhmä. 

SML huomioi toiminnassaan OK:n julkaisemat linjaukset ja työkalut urheiluyhteisön vastuullisuuden edistämiseksi. Lisätietoja OK:n julkaisemista työkaluista löytyy OK:n verkkosivuilta.

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/ymparisto-ja-ilmasto/

Työkaluja ja materiaaleja vastuullisuuteen.

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/tyokalut-ja-materiaalit/