Turvallisuus

TUKES TIEDOTTAA KESÄN 2019 TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄJIÄ!

Suomen Moottoriliitto ry:n toimintaan liittyvässä moottoriurheilussa tärkein huolehdittava asia on turvallisuus. Turvallisuuden varmistaminen on kaikkien tapahtuman järjestäjien, kilpailijoiden, toimitsijoiden ja taustajoukkojen yhteinen asia ja velvollisuus. Moottoriurheilun turvallisuuteen liittyy useita asioita ajotaidoista, varusteisiin ja harjoituspaikkojen sekä ratojen suunnitteluun ja näihin asioihin tulee suhtautua aina niiden vaatimalla vakavuudella.

Tavoitteena SML:n turvallisuustyöllä on vaikuttaa kaikkien moottoriurheiluun liittyvien henkilöiden ja tahojen asenteeseen ja että tapahtumissa toteutetaan oikeat toimenpiteet turvallisen ja laadukkaan kilpailu- tai ajotapahtuman varmistamiseksi.

Kerhojen on tärkeää käydä omassa toiminnassaan turvallisuusasiat läpi kaikkien uusien harratajien kanssa sekä muistuttaa tasaisin väliajoin myös kokeneita ja pitkään lajia harrastaneita ajajia voimassa olevista velvoitteista. Turvallisuussäännöt on hyvä kerrata aina ennen harjoituksen tai kilpailun alkua.

Ajajan ja toimintaan osallistuvan harrastajan velvollisuutena taas on osallistua kaikkiin ilmoitettuihin turvallisuustilaisuuksiin sekä ottaa huomioon ja noudattaa annettuja turvallisuusohjeita, sekä neuvoa ja näyttää esimerkkiä vastuuntuntoisesta harrastamisesta kaikille uusille moottoriurheilijoille.

Kouluttajille tulee antaa heille kuuluva arvo turvallisuusasioissa, koska turvallisuus on pitkälti kiinni asenteesta ja muiden radalla harjoittelevien kunnioittamisesta.

Lisätietoja moottoriurheilun turvallisuuteen liittyen on saatavilla SML:n toimistolta
 

Raising the standards of Flag Marshalling 

 

As the 2018 FIM Motocross World Championship season is poised to start, the FIM is pleased to launch a video on flag marshalling at motocross events.

481774.jpg?t=636488451190000000