Koronaepidemia ja toiminnan ohjeet

Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista tartuntatautilainsäädännön mukaisesti. Tietoa oman alueesi tilanteesta löydät sairaanhoitopiirien ja oman kunnan sivuilta. Lisätietoa: Alueiden koronatilanne ja rajoitukset sairaanhoitopiirien sivuillaLinkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä (valtioneuvosto.fi).

Niillä alueilla, joissa ei ole voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen tartuntatautilain pykälässä 58 c säädettyjä hygieniavaatimuksia. Lisätietoa: Mitkä ovat tartuntatautilaissa säädetyt hygieniavaatimukset? 

www.avi.fi 

Olympiakomitea on päivittänyt sivuilleen suosituksia pandemian aikaisesta liikunta- ja urheilutoiminnasta. Päivittetyt suositukset löytyvät osoitteesta
https://www.olympiakomitea.fi/2021/03/29/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

SML:n kilpailutoiminta pandemia-aikana

SML:n toiminnassa pandemiaan liittyviä suosituksia joudutaan osin soveltamaan moottoriurheilun ominaispiirteistä johtuen. Koko Suomen alueella vallitseva vaihteleva pandemiatilanne luo omat haasteet yksiselitteisten, koko maan kattavien ohjeistusten laatimiselle. SML painottaa ohjeissaan jäsenkerhojen ja alueen paikallisten viranomaisten ja tartuntatautiyksikön kanssa tehtävää yhteistyötä ja aluekohtaista arviointia. Voimassa olevan lainsäädännön ja OK:n ohjeistuksen mukaisesti alueen viranomainen päättää viimekädessä toiminnan järjestämisen sallimisesta. Jäsenkerhojen on tärkeää tehdä omaa arviointia siitä, pystytäänkö toiminnassa noudattamaan annettuja suosituksia tarkasti ja huolellisesti.

Moottoriurheilu on pääasiassa ulkona ja laajoilla alueilla järjestettävää toimintaa, jossa on mahdollista huomioida STM:n ja THL:n ohjeen sekä viranomaisten kokoontumisrajoitusten mukaiset varotoimet, kuten jäsenkerhot ovat toiminnallaan osoittaneet. Ohjeistukset ja määräykset voidaan huomioida muun muassa sijoittamalla alueen kokoon suhteutettu harrastajamäärä riittävin välimatkoin harjoittelu-, varikko- tai rata-alueelle ja valvomalla henkilöiden liikkumista alueella. Mikäli viranomaisten ohjeistusten määrittämiä toimenpiteitä kokoontumisten ja kontaktien osalta ei pystytä alueen luonteen tai harrastajamäärän osalta noudattamaan, ei toimintaa tule järjestää.

Tärkeää on suhteuttaa radalle ja harjoittelualueelle otettava, kilpailijoiden ja harrastajien määrä alueen kokoon ja voimassa oleviin kokoontumisrajoituksiin sekä huolehtia riittävästä kilpailijoille ja harrastajille suunnatusta ohjeistuksesta. Harjoitteluun ja toimintaan osallistuminen on sallittua ainoastaan oireettomana. SML:n kilpailutoimintaa voidaan kerhojen toimesta toistaiseksi toteuttaa paikallisten viranomaisten linjausten ja ohjeistuksen mukaisesti ja niitä noudattaen.

Tapahtuman sisältö ja luonne on tärkeää käydä tarkasti läpi viranomaisten kanssa. Toimiston henkilökunta on erikseen yhteydessä kalenteriin haettujen kilpailujen järjestäjiin ja järjestäjät saavat lisätietoja SML:n toimistolta. Tärkeää on tehdä tiivistä ja ennakoivaa yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa heti kilpailua suunniteltaessa. Mikäli viranomainen antaa kilpailulle järjestämisluvan, voidaan kilpailu järjestää määräysten mukaisesti ilman yleisöä. 

Jäsenkerhojen harrastustoiminnassa on tärkeää noudattaa viranomaismääräysten lisäksi parhaalla mahdollisella tavalla Olympiakomitean suosituksia ja ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiksi sekä välttää turhaa liikkumista eri sairaanhoitopiirien välillä. Ohjeistuksia päivitetään sitä mukaa, kun viranomaiset julkaisevat uusia määräyksiä.

SML:n linjauksissa on pandemian alusta asti painotettu AVIn ja paikallisen viranomaisen ja tartuntatautiyksikön linjausten noudattamista OK:n suositusten ohella. Kevään osalta SML:n toiminnan suositukset seuraavat aiempaa linjausta.

Omaehtoinen harjoittelu radoilla ja suorituspaikoilla on sallittua. Radan ja harjoittelupaikan ylläpitäjän on tärkeää ohjeistaa ja valvoa vastuullista käyttätytymistä harjoitteluvuorojen aikana. 

SML ei oma-aloitteisesti kiellä tapahtumien järjestämistä, vaan linjauksissa noudatetaan vuoden 2021 linjausta ja viranomaisten määräyksiä. Kilpailuja voidaan järjestää, mikäli paikallinen viranomainen sen sallii.

Tällä hetkellä koko Suomea koskevien toiminnan rajoitusten ohjeistaminen yhdellä ohjeella on haasteellista ja näin ollen on erittäin tärkeää, että jokainen SML:n jäsenkerho perehtyy tarkasti oman alueen rajoituksiin ja huomioi määräykset ja suositukset omassa kerhotoiminnassa. AVI tiedottaa kootusti eri alueiden kokoontumisrajoituksista oheisten linkkien kautta aukeavilla sivuilla. Lisätietoa: www.avi.fi 

SML:n toimisto palvelee jäsenistöä korona rajoituksiin liittyvissä kysymyksissä. Vastuullisuudesta huolehtiminen on kaikkien meidän harrastajien tehtävä.


Olympiakomitean suositukset

https://www.olympiakomitea.fi/2020/11/20/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/
 

Lisätietoja kokoontumisrajotuksista saa myös SML:n toimistolta ja lisäksi AVIn infonumerosta ja palvelevasta sähköpostiosoitteesta.

  • sähköpostiosoite: koronainfo@avi.fi
  • puhelinnumero: 0295 016 666, ma–pe klo 8–11.30 ja 12.30–16

SML päivittää omia ohjeistuksia AVIn ohjeiden mukaisiksi läpipäivinä.

Lähteet: STM, OKM, OK, THL

AVI päivittää kokoontumisrajoituksia tasaisin väliajoin ja Suomessa on voimassa toisistaan vaihtelevia rajoituksia riippuen alueesta ja vallitsevasta pandemiatilanteesta. Ohjeistukset päivittyvät AVI;n verkkosivuille.

https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta


Yleisiä ohjeita yleisötilaisuuksien järjestämiseksi, mikäli alueen rajoitukset sen sallivat.

Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia lähikontakteja tulee välttää yleisötilaisuuksissa:

- Turvataan lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus: osallistujamäärä rajataan siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 m.

- Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee osallistujia muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin.

- Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi yleisötilaisuuksien järjestäjille ja osallistujille tietoisuuden lisäämiseksi. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja:

- Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.

 -Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.

- Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

- Maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.

Yleisötilaisuuksiin ei saa tulla, jos henkilöllä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
 

Olympiakomitea tarjoaa ohjeistusta
Olympiakomitea on julkaissut omat päivitety ohjeistukset liikunta- ja urheilutoiminnalle. Olympiakomitean sivuilla on kattavasti tietoa rajoitusten tulkitsemisesta. SML seuraa omassa toiminnassaan julkaistuja ohjeita. OK:n sivuilla opastetaan myös muun muassa harjoittelu- ja valmennustoiminnassa huomioitavista varotoimista. Ohjeistus käsittelee myös lasten leiritoimintaa sekä antaa ohjeita tilanteeseen, jossa jokin osallistujista on altistunut virukselle tai jos ryhmän jäsenellä todetaan koronavirus tartunta.

Ohjeisiin on tärkeää perehtyä OK:n sivuilla.
https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/

Olympiakomitea on julkaissut myös ohjeet huippu-urheilulle ja näitä ohjeita on tärkeää soveltaa myös harjoitustoiminnassa niiltä osin kuin se on mahdollista.
Ohjeistus sisältää myös toimenpiteitä urheilijan suojautumiseksi koronavirustartunnalta.
https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/15/olympiakomitean-toimintaohjeet-lajien-huippu-urheiluun-koronavirusepidemian-aikana/