Kriisitiedotus

Tässä SML:n kriisitiedotusohjeessa käsitellään onnettomuustilanteisiin tai muuten tavallisuudesta poikkeaviin tilanteisiin liittyviä järjestäjän velvollisuuksia tiedottamiseen liittyen. Yhteisellä käytännöllä ja hyvin suunnitellulla toiminnalla varmistetaan asianosaisten tietosuoja ja riittävä virallinen ja huhuja ehkäisevä tiedottaminen.

Pääosa ohjeen asioista koskee moottoriurheilua, mutta lähteenä on käytetty myös SLU:n julkaisemaa ”SLU:n kriisiviestintäohjeisto” julkaisua, jossa käsitellään yleisesti myös monia kriisitiedottamiseen liittyviä tilanteita sekä muiden lajiliittojen käyttämiä kriisitiedotuskäytäntöjä. SLU:n julkaisusarjan ohjeisto on hyvä lisä ja työväline yhdistyksen henkilöstölle kriisitiedottamiseen liittyen. SML:n ohjeistuksen liitteeksi on valittu muutamia SLU:n ohjeiston pääkohdista ja liitteistä.

Lisätietoja kriisitiedottamiseen liittyvissä asioissa on saatavilla SML:n toimistolta