TUKES ilmoitus onnettomuus- tai vaaratilanteesta

Eri toimialoja koskevissa säädöksissä on säädetty eri viranomaisten ja toiminnanharjoittajien velvollisuuksista ilmoittaa tapahtuneista onnettomuuksista Tukesille. Tämä koskee myös moottoriurheilua ja toiminnanharjoittajia.

On tärkeää että moottoriurheilu hoitaa omat velvoitteensa lakien ja ohjeistusten mukaisesti.

TUKES ohjeistaa ilmoituksen tekemisestä omilla verkkosivuilla ja lisätietoa löytyy linkin kautta.

TUKES, ilmoitus vaarasta