TUKES turvallisuusasiakirja ja ohjeet

Turvallisuusasiakirja koskee palvelun tarjoajia kuten kilpailujen järjestäjiä ja kerhoja, jotka järjestävät toimintaa myös muille kuin omille jäsenilleen.

TUKES on julkaissut ohjeistusta asiakirjan laatimiseksi.

https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet/turvallisuusasiakirja