Turvallisuuskysely 2020

Turvallisuustyöryhmä on Suomen Moottoriliiton Hallituksen alainen työryhmä, jonka tehtävänä on auttaa löytämään keinoja ja työvälineitä, joiden avulla SML:n lajien turvallisuutta voidaan kehittää.

Työryhmän toimintaan liittyy hyvien turvallisuuteen liittyvien käytäntöjen löytäminen eri lajeista ja niiden tuominen osaksi SML:n turvallisuustoimintaa.

Yksi tärkeä osa-alue työryhmän toiminnassa on erilaisten SML:n alaisten lajien analysointi. Analysoinnin avulla pyritään löytämään ymmärrystä siihen mitä on tapahtunut ja kuinka tapahtuneen avulla voitaisiin kehittyä, niin ettei vastaavaa pääsisi tapahtumaan tulevaisuudessa.

Seuraavan vuoden tärkeimmät tavoitteet työryhmällä liittyvät eri lajien erityispiirteiden ymmärtämiseen ja kehitystarpeiden määrittämiseen. Yksi osa tätä selvitystyötä on tämä lajipäälliköille lähetetty kysely.

Turvallisuustyöryhmään kuuluvat: Jani Front, Jukka Lainkari, Mika Luopa, Ralf Molander ja Petri Niemelä (PJ)SML:n TURVALLISUUSKYSELY LAJIRYHMILLE