AVI tiedottaa vahvistetuista syyskuun rajoituksista. Maanantaina 24.8.2020 tehty alkuperäinen päätös ei muutu

26.8.2020

AVI on käsitellyt STM:n tarkennetun ohjauskirjeen ja tiedottaa syyskuun rajoituksista verkkosivuillaan.

Lähde: AVI
STM:n uusi ohjauskirje ei aiheuta muutoksia aluehallintovirastojen päätöksiin


Yli 50 hengen tapahtumat ovat sallittuja erityisjärjestelyin. Moottoriurheilukilpailuja voi siis edelleen järjestää syyskuussa ja tapahtuman järjestä tekee arvion alueen suhteuttamisesta ihmismäärään. Tärkeää on muun muassa 1-2 metrin turvavälien mahdollistaminen. Yleisömääriä tulee tarvittaessa eriyttää eri alueille, jos yleisön määrä suhteessa yleisöalueen kokoon ei mahdollista turvavälejä. Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan THL:n aiemmin keväällä määrittelemiä erityisjärjestelyjä ja ohje löytyy SML:n Covid-19 sivulta. 

https://www.moottoriliitto.fi/site/assets/files/2652/ohje_yleisotilaisuuksiin_yleisiin_kokoontumisiin_ja_julkisten_tilojen_kayttoon_140520.pdf
 

"Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tiedotti maanantaina 24.8.2020, että sen aluehallintovirastoille lähettämässä ohjauskirjeessä oli kirjoitusvirhe. Ministeriö lähetti aluehallintovirastoille uuden ohjauskirjeen samana päivänä.

Aluehallintovirastojen asiantuntijat käsittelivät syyskuuta koskevia päätöksiä ministeriön uuden ohjauskirjeen, kattavan asiantuntijaselvityksen ja -arvioinnin pohjalta tiistaina 25.8.2020. Johtopäätöksenä todettiin, että aluehallintovirastojen 24.8.2020 antamia päätöksiä ei ole aihetta muuttaa. Suomen epidemiologinen tilanne on kehittynyt epäsuotuisaan suuntaan ja todetut COVID-19-tapaukset ja joukkoaltistukset ovat lisääntyneet elokuun aikana. Tapahtumiin osallistutaan eri paikkakunnilla, jolloin tapahtumassa altistuneet voivat levittää infektiota laajalle alueelle. Rajoitukset ovat siten välttämättömiä kaikkien aluehallintovirastojen toimialueella. Lisätietoa valtakunnallisesta tilanteesta THL:n verkkosivuilla."

AVIn koko tiedote
http://www.avi.fi/web/avi/-/syyskuussa-saa-jarjestaa-myos-yli-50-hengen-tapahtumia-kun-niiden-turvallisuus-varmistetaan