Edunvalvontatyö, muutosvalmius ja toiminnan mahdollistaminen SML:n uuden strategian painopisteenä!

24.10.2019

Edunvalvontatyö, muutosvalmius ja toiminnan mahdollistaminen SML:n uuden strategian painopisteenä!

SML:n hallituksen nimeämä työryhmän on saanut valmiiksi uuden päivitetyn toiminnan strategian, joka esiteltiin laajalle osallistujakunnalle Hämeenlinnan Aulangolla järjestetyillä lajipäivillä. Strategiaa esiteltiin myös kelkkalajien lajipäivillä Oulussa 5.10.2019. Edellisen strategian kauden päättyminen ja toimintaympäristön muuttuminen vaativat uuden strategian päivittämistä ja tilanteen uutta arviointia.

Työryhmä keräsi tietoa hallitukselta, lajiryhmiltä ja muilta luottamushenkilöiltä sekä jäsenistöltä riittävän pohjatiedon varmistamiseksi. Kerätyn tiedon pohjalta määriteltiin tulevan strategiakauden tavoitteet, toiminnan arvot ja tärkeimmät painopistealueet. Erityisesti muutosvalmius ja moottoriurheiluyhteisön kyky uudistua, moottoriurheilun edunvalvontatyö, harrasteurheilun kehittäminen ja liikennevakuutukseen liittyvien haasteiden ratkaiseminen koettiin jäsenistön näkökulmasta ensiarvoisen tärkeäksi. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä SML:n, jokaisen harrastajan, kerhon ja toimijan pitää olla valmiina muuttamaan omaa ajatteluaan, arvomaailmaansa ja toimintaansa niin vastuullisuus ja lainsäädäntö huomioiden.

Uusi strategia on nyt julkaistu SML:n verkkosivuilla kaikkien luettavaksi ja SML toivoo, että julkaistu työ päätyisi mahdollisimman monen harrastajan ja luottamushenkilön lukemaksi, jotta yhteisen näkemyksen muodostaminen tulevaisuuden moottoriurheilusta, SML:sta ja sen toiminnasta olisi mahdollista.

Työn läpivieminen on jatkuva prosessi ja työn mahdollisimman hyvän vaikuttavuuden saavuttamiseksi on tärkeää, että työn takana on koko SML:n jäsenistö luottamusorganisaatioineen. Syksyn 2019 tavoitteena on, että SML ja liiton jäsenistö kokisivat strategian linjaukset yhteisiksi tavoitteiksi, joiden eteen on mielekästä tehdä päivittäistä kerhotyötä. Strategiasta voi edelleen antaa palautetta sivuilla julkaistun palautelomakkeen kautta ja SML tiedottaa työn jatkumisesta syksyn aikana.

SML ry

https://www.moottoriliitto.fi/sml/strategia-ja-toimintakertomukset/