EU uudistaa liikennevakuutuslakiin liittyvää EU-direktiiviä. SML antoi oman lausunnon FIM:n koordinoimaan työhön

14.9.2017

FIM on pyytänyt kaikilta jäsenmailta lausuntoa ja näkemystä liikennevakuutuslainsäädäntöön liittyvän direktiivin uudistustyöhön. EU:n tavoitteena on lähivuosien aikana uudistaa voimassa olevaa direktiiviä. Viime vuosien aikana esillä on ollut erityisesti VNUK –tapaus ja liikennevakuutuksen korvaavuuteen liittyvät asiat.

FIM:n lausuntopyyntö keskittyy erityisesti liikennevakuutuksen korvauslaajuuteen ja liikennealueen määritelmään. Asia on erittäin ajankohtainen moottoriurheilun näkökulmasta ja SML on antanut oman lausuntonsa asiaan. SML tavoittelee lausunnolla selkeämpiä linjauksia liikennevakuutukseen ja sen voimassaoloon moottoriurheilussa.

SML ry