Koronarajoitukset ja suositukset huhtikuussa ja kevään kuukausina SML:n toiminnan näkökulmasta

1.4.2021

Suomen Olympiakomitea on päivittänyt suosituksia korona-ajan liikunta- ja urheilutoiminnan osalta 29.3.2021. SML:n toiminnassa pandemiaan liittyviä suosituksia joudutaan osin soveltamaan moottoriurheilun ominaispiirteistä johtuen. Koko Suomen alueella vallitseva vaihteleva pandemiatilanne luo omat haasteet yksiselitteisten, koko maan kattavien ohjeistusten laatimiselle. SML painottaa ohjeissaan jäsenkerhojen ja alueen paikallisten viranomaisten ja tartuntatautiyksikön kanssa tehtävää yhteistyötä ja aluekohtaista arviointia. Voimassa olevan lainsäädännön ja OK:n ohjeistuksen mukaisesti alueen viranomainen päättää viimekädessä toiminnan järjestämisen sallimisesta. Jäsenkerhojen on tärkeää tehdä omaa arviointia siitä, pystytäänkö toiminnassa noudattamaan annettuja suosituksia tarkasti ja huolellisesti.

Moottoriurheilu on pääasiassa ulkona ja laajoilla alueilla järjestettävää toimintaa, jossa on mahdollista huomioida STM:n ja THL:n ohjeen sekä viranomaisten kokoontumisrajoitusten mukaiset varotoimet, kuten jäsenkerhot ovat toiminnallaan osoittaneet. Ohjeistukset ja määräykset voidaan huomioida muun muassa sijoittamalla alueen kokoon suhteutettu harrastajamäärä riittävin välimatkoin harjoittelu-, varikko- tai rata-alueelle ja valvomalla henkilöiden liikkumista alueella. Mikäli viranomaisten ohjeistusten määrittämiä toimenpiteitä kokoontumisten ja kontaktien osalta ei pystytä alueen luonteen tai harrastajamäärän osalta noudattamaan, ei toimintaa tule järjestää.

Tärkeää on suhteuttaa radalle ja harjoittelualueelle otettava, kilpailijoiden ja harrastajien määrä alueen kokoon ja voimassa oleviin kokoontumisrajoituksiin sekä huolehtia riittävästä kilpailijoille ja harrastajille suunnatusta ohjeistuksesta. Harjoitteluun ja toimintaan osallistuminen on sallittua ainoastaan oireettomana. SML:n kilpailutoimintaa voidaan kerhojen toimesta toistaiseksi toteuttaa paikallisten viranomaisten linjausten ja ohjeistuksen mukaisesti ja niitä noudattaen. Kilpailulupahakemuksia käsitellään toimiston toimesta toistaiseksi SM-, Suomen Cup-, ja kansallisiin kilpailuihin liittyen sillä edellytyksellä, että kilpailun järjestäjä on saanut tapahtumalle alustavan hyväksynnän paikallisen AVIn, pelastusviranomaisen ja terveysviranomaisen toimesta. Tapahtuman sisältö ja luonne on tärkeää käydä tarkasti läpi viranomaisten kanssa. Toimiston henkilökunta on erikseen yhteydessä kalenteriin haettujen kilpailujen järjestäjiin ja järjestäjät saavat lisätietoja SML:n toimistolta. Tärkeää on tehdä tiivistä ja ennakoivaa yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa heti kilpailua suunniteltaessa. Mikäli viranomainen antaa kilpailulle järjestämisluvan, voidaan kilpailu järjestää määräysten mukaisesti ilman yleisöä. 

Jäsenkerhojen harrastustoiminnassa on tärkeää noudattaa viranomaismääräysten lisäksi parhaalla mahdollisella tavalla Olympiakomitean suosituksia ja ohjeita viruksen leviämisen ehkäisemiksi sekä välttää turhaa liikkumista eri sairaanhoitopiirien välillä. Ohjeistuksia päivitetään sitä mukaa, kun viranomaiset julkaisevat uusia määräyksiä.

SML:n linjauksissa on pandemian alusta asti painotettu AVIn ja paikallisen viranomaisen ja tartuntatautiyksikön linjausten noudattamista OK:n suositusten ohella. Kevään osalta SML:n toiminnan suositukset seuraavat aiempaa linjausta.

SML:n toimisto palvelee jäsenistöä korona rajoituksiin liittyvissä kysymyksissä. Vastuullisuudesta huolehtiminen on kaikkien meidän harrastajien tehtävä.

SML ry

 https://www.moottoriliitto.fi/site/assets/files/2652/ohje_yleisotilaisuuksiin_yleisiin_kokoontumisiin_ja_julkisten_tilojen_kayttoon_21_9_2020_1.pdf  

https://www.olympiakomitea.fi/2021/03/29/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/