Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat Häirintävapaa urheilu - koulutuksia. HLU:n koulutus 19.1.2021

5.1.2021

Lähde: HLU

Häirintävapaa urheilu -koulutuskiertue

Viime vuosina on noussut esille seuratoiminnassa epäasiallista käytöstä. Tilanteet on monille seuroille uusia tai niistä ei ole ainakaan julkisesti keskusteltu. Tämän kautta heräsi tarve tukea seuroja ja mahdollistaa heille keskustelumahdollisuus.
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK kokosi yhteistyössä Väestöliiton, Suomen Olympiakomitean ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa koulutuskiertueen seurojen avuksi. Koulutuskiertue on kiertänyt liikunnan aluejärjestöissä vuonna 2020. Kasvokkain kohtaamiset ovat vaihtuneet lähes kaikki etätilaisuuksiksi, niin myös tämä Hämeen Liikunnan ja Urheilun tilaisuus, joka toteutetaan tiistaina 19.1. klo 17.30-20.00.

Kiertueen tavoitteena on lisätä urheiluseurojen valmiutta ennaltaehkäistä ja puuttua niin häirintään kuin muuhun epäasialliseen käytökseen. Koulutuksessa keskustellaan ilmiöstä ja siihen liittyvistä käsitteistä, keskustellaan seurojen kokemuksista ja annetaan seuroille erilaisia käytännön toimintamalleja, jotka auttavat häirintävapaan urheilun edistämisessä seuratoiminnassa. Seurojen kanssa käydään läpi muun muassa SUEKin ja Väestöliiton yhdessä luomaa Turvallisen seuran tarkistuslistaa. Tarkistuslistan avulla jokainen seura voi varmistaa, onko vähintään kyseiset toimenpiteet jo tehtynä omassa seurassa epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi

Häirintävapaa urheilu -koulutuskiertue on suunnattu urheiluseurojen hallituksen jäsenille, seuran hallinnon työntekijöille kuin valmentajille. Eri tehtävissä vastuu on erilainen, ja vastuut ovat tärkeä tunnistaa. Lisäämällä urheilun parissa eri rooleissa toimivien tietoisuutta häirinnästä, autetaan tunnistamaan ja tunnustamaan ilmiö urheilussa. Sitä kautta epäasiallista käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä ja siihen osataan puuttua. 

Linkki koulutukseen toimitetaan ilmoittautuneille 18.1.

Ilmoittaudu https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=C41DA9D182C3CB04C2258614003E400E

Lisätietoja:
Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva koulu ja Liikkuva opiskelu -koulutukset
Koulutuspäällikkö
Hämeen Liikunta ja Urheilu

p. 040 7108 451​
suvi.vuorela@hlu.fi