Miska Jokinen aloittaa SML:n kerhotoiminnan kehittäjän tehtävässä syyskuussa

14.9.2022

Suomen Moottoriliitto ry on hakenut kerhotoiminnan kehittäjää kesän 2022 aikana ja rekrytointiprosessi on saatu nyt päätökseen. Tehtävään on valittu Miska Jokinen, joka aloittaa kerhotoiminnan kehittäjänä 19.9.2022. Jokinen on toiminut aktiivisesti niin kerhotoiminnanssa kuin myös SML:n kouluttajana sekä toimitsijana kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa.

Rekrytoinnin tavoitteena on toteuttaa SML:n vuonna 2021 laadittua strategiaa ja vastata strategian työn yhteydessä jäsenistön ja SML:n työryhmien esille nostamiin tarpeisiin. 

Kerhotoiminnan kehittäjän tehtävänä on toimia tiiviissä yhteistyössä SML:n kerhopalveluja kehittävän työryhmän kanssa sekä uudistaa ja kehittää kerhotoiminnan palveluja, materiaaleja ja toimintamalleja jäsenyhdistysten elinvoimaisuuden parantamiseksi. 

SML ry