Riihimäen Kahvakoplasta, KaMoKesta ja Hyvinkään Moottorikerhosta Olympiakomitean Tähtiseuroja

23.5.2018

SML:n sinettiseuroista Riihimäen kahvakopla, Kamoke ja Hyvinkään Moottorikerho ovat saaneet Olympikomitean Nuorisotoiminnan Tähtiseura-statuksen. Tähtiseura on Olympiakomitean laadukkaan ja vastuuntuntoisen liikuntaseuratoiminnan vaatimukset täyttävä urheiluseura ja Tähtiseura laatujärjestelmä on sama kaikissa Olympiakomitean jäseninä olevissa lajiliitoissa. Nyt Tähtiseuraksi päässeet moottorikerhot ovat aiemmin suorittaneet Sinettiseura-statuksen ja toteuttaneet toimintaa kriteerien mukaisesti usean vuoden ajan.

Tähtiseurat ovat vuoden 2017 aikana käyneet läpi SML:n auditoinnin, joka on suoritettu Olympikomitean vaatimusten mukaisesti ja kerhot ovat täyttäneet ne vaatimukset, jotka on asetettu Tähtiseura-statuksen saamiseksi. Tähtiseuratoiminnassa on kolme eri osa-aluetta, joihin urheiluseurat voivat keskittyä ja ne ovat lasten ja nuorten liikunta, aikuisliikunta ja kilpa- ja huippu-urheilu.

SML onnittelee Tähtiseuroja ja toivottaa menestystä nuorisotoiminnan kehittämisessä.

Kaikki halukkaan SML:n jäsenseurat voivat lähteä tavoittelemaan Tähtiseura-statusta ja lisätietoja asiasta saa SML:n toimistolta.

Tietoa Tähtiseura-laatujärjestelmästä