SITRA haastaa järjestöjä mukaan Maapalloliigaan kehittämään ympäristöystävällisiä toimintatapoja. Lue lisää!

9.5.2018


Maapalloliiga on kehitysohjelma järjestöille ja yhdistyksille. Siinä etsitään ja kehitetään uusia tapoja, jotka innostavat meitä suomalaisia tekemään arjessamme ympäristöystävällisiä tekoja ja valintoja. Maapalloliigan ideana on yhdistää järjestöjen voima ja kestävän arjen teot. Tähtäimessä on erinomaisia konsepteja, tapahtumia, kampanjoita ja palveluita, jotka auttavat elämään kestävää arkea.

Yhdistys voi kehittää oman uuden tavan joukkojen innostamiseen ja hakea ideallaan kehitysohjelmaan mukaan. Kehitysohjelmassa ideasta luodaan kokeiltava konsepti, jota testataan kohderyhmän kanssa. Konseptilla voidaan innostaa kestävän arjen tekoihin ja valintoihin tai konseptia hyödyntämällä voidaan pienentää hiilijalanjälkeä tai säästää luonnonvaroja ihmisten arjessa.

https://www.sitra.fi/hankkeet/maapalloliiga/#mista-on-kyse