SML:n henkilökortti, sponsorilisenssit, A-toimitsijalisenssi sekä muiden vapaaseen sisäänpääsyyn oikeuttavien korttien voimassaolo koronarajoitusten aikana

7.7.2020

SML on vahvistanut poikkeuksellisen linjauksen Urheilusäännöstön mukaisten vapaakorttien voimassaolosta SML:n luvalla järjestettävissä kilpailuissa koronarajoitusten aikana.

SML:n A- ja B- henkilökorttien ja sponsorilisenssien vapaa-pääsy on voimassa, mutta järjestäjä voi halutessaan määritellä sisäänpääsyn ehdoksi ennakkoilmoittautumisen ja viimeisen ilmoittautumispäivän henkilömäärien arvioimiseksi. 

A-toimitsijalisenssien normaalisti oikeuttama vapaa sisäänpääsy ei ole voimassa koronarajoitusten aikaisessa kilpailutoiminnassa, ellei kilpailunjärjestäjä erikseen toisin ilmoita. Normaaliin käytäntöön palataan tapahtumiin ja kilpailuihin liittyvien yleisömäärärajoitusten poistuttua. Päätöksellä tuetaan kilpailunjärjestäjien toimintaa vallitsevissa haastavissa olosuhteissa sekä mahdollistetaan paremmin yleisömäärien arvioiminen ja tapahtuman taloudellinen suunnittelu.

SML ry