SML:n kerhotiedote 10 / 2019 on julkaistu 24.10.2019

24.10.2019

Uusi kerhotiedote on julkaistu 24.10.2019
Kerhotiedote on toimitettu kaikille kerhoille ja postilistalle ilmoittautuneille.

SML:n kerhotiedote 10 / 2019